Məzmuna keç
  Təklif olunan nəticələrə daxil olmaq üçün irəliləyin
  COVID-19 ilə bağlı yeniləmə
  Ləğvetmə və geri ödəniş seçimlərini tapmaq üçün Səfərlər səhifəsindən rezervasiya seçin. Yüngülləşdirici hal siyasətimiz yalnız müəyyən rezervasiyalara aid edilir. Yeniləmələri hər ayın 1-i və 15-də təmin edirik.
  Airbnb haqqında əsas məlumatlar

  Şərtlər və siyasətlər

  Bu şərtlər, siyasət və standartlar Xidmət Şərtləri və Ödəniş üzrə Xidmət Şərtlərimiz ilə birlikdə Airbnb Platformasına daxil olmaq və ondan istifadə etmək üçün tətbiq olunur.
  Sizə lazım olanı tapmırsınız?
  Yardım Mərkəzinin bu digər bölmələrində kateqoriyaya özəl məzmun tapın.