Məzmuna keç
    Təklif olunan nəticələrə daxil olmaq üçün irəliləyin
    COVID-19 ilə bağlı yeniləmə
    Ləğvetmə və geri ödəniş seçimlərini tapmaq üçün Səfərlər səhifəsindən rezervasiya seçin. Yüngülləşdirici hal siyasətimiz yalnız müəyyən rezervasiyalara aid edilir. Yeniləmələri hər ayın 1-i və 15-də təmin edirik.

    Şərtlər və siyasətlər

    Bu şərtlər, siyasət və standartlar Xidmət Şərtləri və Ödəniş üzrə Xidmət Şərtlərimiz ilə birlikdə Airbnb Platformasına daxil olmaq və ondan istifadə etmək üçün tətbiq olunur.