SIĞORTA XÜLASƏSİ

Yaponiya Ev Sahibi Sığortası

Yaponiya Ev Sahibi Sığortası nədir?

Yaponiya Ev Sahibi Sığortası Ev Sahibinin* başqalarının zədələnməsi və ya ev paylaşımı səbəbindən başqalarının əmlakına zərər dəyməsi ilə əlaqədar məsuliyyət, yaxud da digər xərclərə məruz qaldığı halları, eləcə də Ev Sahibinin əmlakına Qonağın* qonaqlaması nəticəsində zərər dəyməsi səbəbindən Ev Sahibinin zərərə məruz qaldığı halları əhatə edir. Qonağın qonaqlaması səbəbindən Ev Sahibinin əmlakına zərər dəydikdə, Ev Sahibi ilə Qonaq arasındakı anlaşılmazlıq öz aralarında həll edilə bilmədiyi və Ev Sahibinin Airbnb ilə əlaqə saxladığı hallarda sığorta əhatəsi tətbiq ediləcək.

Yaponiya Ev Sahibi Sığortası Sompo Japan Insurance Inc. şirkəti tərəfindən təmin edilən sığorta proqramıdır.

Yaponiya Ev Sahibi Sığortası proqramından faydalanmaq üçün Ev Sahibləri sığorta ödənişləri ödəməli deyil.

Yaponiya Ev Sahibi Sığortasının əhatəsi ilə bağlı aşağıdakı məlumatlara nəzər salın.

Sığorta müddəti

Cari sığorta proqramının sığorta müddəti 31 iyul 2022-ci il tarixindən 31 iyul 2023-cü il tarixinə qədərdir.

Əhatə dairəsi və şərtlər

Yaponiya Ev Sahibi Sığortasının əhatə dairəsi və müraciət şərtləri

Yaponiya Ev Sahibi Sığortası əhatəsi Ev Sahibinin əmlakına zərər dəyməsi nəticəsində və ya Elanda ev paylaşımı zamanı başqalarının xəsarət alması, yaxud da əmlaklarına zərər dəyməsi ilə əlaqədar olaraq Ev Sahibinin çəkdiyi digər xərclər üçün ödəniləcək.

 1. Əhatə Olunan Qonaqlama Yeri

Yaponiya Ev Sahibi Sığortası Ev Sahibinin Ev Paylaşımı Biznesi üçün sahib olduğu, istifadə və ya idarə etdiyi Elanı* əhatə edir.

(*) Elan dedikdə Otel Biznesi haqqında Qanuna əsasən təsdiq edilmiş, Milli Strateji Xüsusi Ərazilər haqqında Qanuna əsasən təsdiqlənmiş, Fərdi Yaşayış Yeri Biznesi Haqqında Qanuna əsasən bildiriş göndərilmiş və ya digər bənzər qonaqlama biznesinin həyata keçirildiyi resurslar nəzərdə tutulur; lakin aşağıdakı bütün tələblər qarşılanmalıdır:

 • Resurslar Ev Sahibinin mülkiyyətindədir və ya Ev Sahibi tərəfindən icarəyə verilir;
 • Resursların elanı Airbnb veb-saytında yerləşdirilib; və
 • Resurslar Airbnb-nin xidmət şərtlərinə razılıq vermiş və Airbnb veb-saytını istifadə etmiş şəxs tərəfindən bron edilib və istifadə edilir. Qonaqlama resurslarına səyyar evlər, avtobuslar, düşərgə avtomobilləri, ağac evlər və qonaqlama resursları kimi park edilmiş və istifadə edilən digər resurslar daxildir. Qayıqlar və suda üzmə vasitələri də qonaqlama resursları kimi istifadə olunarsa, daxil edilir.
 1. Ev Sahibi/Ev Sahibləri

Ev Sahibləri dedikdə (*) Ev Paylaşımı Biznesi ilə məşğul olan şəxslər nəzərdə tutulur.

 1. Qonaq/Qonaqlar

Qonaqlar dedikdə istifadəçi tərəfindən dəvət edilmiş və (*) Ev Paylaşımı Biznesini ortaq istifadə edən şəxslər də daxil olmaqla Ev Paylaşımı Biznesinin istifadəçiləri nəzərdə tutulur.

(*) Ev Paylaşım Biznesi dedikdə (1948-ci il tarixli 138 saylı) Otel Biznesi haqqında Qanunda müəyyən edilmiş otel biznesi, (2013-cü il, 107 saylı) Milli Strateji Xüsusi Ərazi haqqında Qanunda müəyyən edilmiş biznes, yaxud da (2017-ci il, 65 saylı) Qonaqlama Biznesi haqqında Qanunda müəyyən edilmiş qonaqlama biznesi və ya digər bənzər qonaqlama biznesi, eləcə də Airbnb-nin Rəqəmsal Platformasından istifadə edilərək həyata keçirilən əməliyyatlara uyğun olaraq yuxarıdakı xidmətlərlə əlaqədar olaraq həmin Elanın daxilində və ya xaricində həyata keçirilən istənilən fəaliyyət nəzərdə tutulur.

Sığorta əhatəsi (məsuliyyətlə bağlı şərtlər)

Sığorta müddəti ərzində tətbiq olunan maksimal limit hər qəza üçün 100 000 000 yapon yenidir.

Əhatə dairəsi istisnaları

Yaponiya Ev Sahibi Sığortasının əhatə etmədiyi əsas elementlər (əmlak zərərli qəzalar üçün kompensasiya ilə bağlı müddəalar)

Elana daxil edilməyən elementlər:

 • Valyuta, pul, külçə şəklində qiymətli metallar, veksellər və ya qiymətli kağızlar.
 • Torpaq, su və ya torpağın içində və ya üzərində olan istənilən digər element; bu, peyzaj bağçılığı, yollar və səkilərdən ibarət ərazi təkmilləşdirmələrinə, yaxud da hər hansı qapalı çən, boru kəməri sistemi və ya istənilən digər emal avadanlıqlarına tətbiq edilməyəcək (lakin əlavə edilmiş istənilən əraziyə və ya bu cür əmlakın altındakı istənilən əraziyə tətbiq ediləcək).
 • Mal-qara və ev heyvanları daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, heyvanlar.
 • Kökü üzərində olan ağaclar və ya əkilmiş məhsullar.
 • Suda üzmə vasitələri, təyyarələr, kosmik gəmilər və peyklər; lakin bu, istismar edilməyən və Elan kimi istifadə edilən istənilən suda üzmə vasitəsinə tətbiq edilməyəcək.
 • Nəqliyyat vasitələri; lakin bu, istismar edilməyən və Elan kimi istifadə edilən istənilən nəqliyyat vasitəsinə tətbiq edilməyəcək.
 • Yeraltı mədənlər və ya şaxtalar, yaxud da bu cür mədən və ya şaxtaların içində yerləşən hər hansı əmlak.
 • Su bəndləri, bəndlər və dambalar.
 • Tranzitdə olan əmlak.
 • Elandan 305 m kənarda olan ötürücü və paylayıcı xətlər.

Sığorta pulunun ödənilmədiyi əsas hallar:

 • Müharibə, xarici ölkə tərəfindən güc tətbiqi, inqilab, hakimiyyətin ələ keçirilməsi, vətəndaş müharibəsi, silahlı üsyan və ya digər bənzər hadisələr və ya iğtişaşlar.
 • Nüvə reaksiyası və ya nüvə yanacağı materialının, yaxud da nüvə mənbə materialının, radioaktiv elementin, radioizotopun və ya bu cür materialla çirklənmiş materialın atom nüvəsinin parçalanması nəticəsində radiasiya, partlayış və ya digər ziyan səbəbindən dəymiş zərər, yaxud da tibbi, elmi və ya sənaye istifadəsi üçün radioizotopların atom nüvələrinin nüvə reaksiyaları və ya nüvə parçalanması istisna olmaqla, bunlarla əlaqəli qəza.
 • Terrorizm.
 • Zəhərli bioloji və ya kimyəvi maddələrin faktiki, yaxud təhdidli pis niyyətlə istifadəsi nəticəsində yaranan məsuliyyət.
 • Elanın Qonaqlar tərəfindən istifadə edildiyi müddətdən başqa bir müddət ərzində Elana dəymiş zərər.
 • Ev Sahiblərinin qəsdən yanlış davranışı və ya kobud səhlənkarlığı nəticəsində dəymiş zərər.
 • və s.

Sığorta pulunun ödənilmədiyi əsas hallar (zərərə görə məsuliyyətin kompensasiyası ilə bağlı maddələr)

 • Müharibə, xarici ölkə tərəfindən güc tətbiqi, inqilab, hakimiyyətin ələ keçirilməsi, vətəndaş müharibəsi, silahlı üsyan və ya digər bənzər hadisələr və ya iğtişaşlar.
 • Nüvə reaksiyası və ya nüvə yanacağı materialının, yaxud da nüvə mənbə materialının, radioaktiv elementin, radioizotopun və ya bu cür materialla çirklənmiş materialın atom nüvəsinin parçalanması nəticəsində radiasiya, partlayış və ya digər ziyan səbəbindən dəymiş zərər, yaxud da tibbi, elmi və ya sənaye istifadəsi üçün radioizotopların atom nüvələrinin nüvə reaksiyaları və ya nüvə parçalanması istisna olmaqla, bunlarla əlaqəli qəza.
 • Ev Sahiblərinin qəsdən pis davranışı nəticəsində dəyən zərər.
 • Ev Sahibləri ilə birlikdə yaşayan qohumlar qarşısında məsuliyyət.
 • Ev Sahibləri üçün iş gördükləri müddət ərzində Ev Sahibləri işçilərinin məruz qaldığı fiziki əlillikdən yaranan məsuliyyət.
 • Ev Sahibi ilə başqa şəxs arasında zərərin kompensasiyasına dair xüsusi razılaşma olduqda, məsuliyyət həmin razılaşma əsasında müəyyən edilir.
 • Çirkab sular və ya tullantıların səbəb olduğu məsuliyyət.
 • Hüquqşünaslar, qeydiyyatdan keçirilmiş xarici hüquqşünaslar, təsdiqlənmiş mühasiblər, vergi mühasibləri, memarlar, dizaynerlər, torpaq və mənzil təhqiqatçıları, məhkəmə nəzarətçiləri, inzibati nəzarətçilər, baytarlar və ya digər bənzər şəxslər tərəfindən həyata keçirilən peşəkar iş nəticəsində yaranan məsuliyyət.
 • Elandan kənarda istənilən hava gəmisi, avtomobil, gəmi və ya nəqliyyat vasitəsinin sahibliyi, istifadəsi və ya idarə edilməsindən irəli gələn məsuliyyət (bu avtomobil, gəmi və ya nəqliyyat vasitəsinin Elan qismində resursdan kənarda istifadəsi zamanı avtomobil, gəmi və ya nəqliyyat vasitəsinin istifadəsi və ya idarə edilməsi nəticəsində yaranan istənilən zərər istisna olmaqla).
 • Ev Sahibinin öz arzusu ilə gördüyü işlər istisna olmaqla, icarəyə götürülmüş resursun təmiri, genişləndirilməsi və ya sökülməsi kimi tikinti işlərindən irəli gələn məsuliyyət.
 • və s.

Sığorta iddiaları

Qəza bildirişi

Ev Sahibi Qonağın və ya üçüncü tərəfin zədələndiyini, yaxud da əmlak zərərinə səbəb olduğunu görərsə, sığorta tətbiq oluna biləcəyi üçün Ev Sahibi dərhal Airbnb-yə məlumat verməlidir. Eyni şəkildə, Ev Sahibi sahib olduğu və ya idarə etdiyi əmlaka dəyən zərərdən xəbərdar olarsa, Qonaqla ilk dəfə əlaqə saxladıqdan sonrakı 72 saat ərzində məsələnin həlli mövzusunda Qonaqla öz aralarında razılığa gələ bilmədikdə, sığorta tətbiq oluna biləcəyi üçün Ev Sahibi Airbnb-yə məlumat verməlidir.

Sığorta siyasətinin çatdırılması üçün sorğu

Bu Yaponiya Ev Sahibi Sığortası xülasəsi sığorta siyasətinin bütün şərtlərini əhatə etmir. Sığorta siyasətinin surətini istəmək üçün Marsh Japan, Inc. ilə əlaqə saxlayın və Airbnb hesab məlumatlarınızı əlavə edin.

Anderrayter sığorta şirkəti

Sompo Japan Insurance Inc.