AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Hərtərəfli qoruma. Hər Ev Sahibi üçün ödənişsiz. Yalnız Airbnb-də.

1 milyon dollarlıq məsuliyyət sığortası

Siz qorunursunuz - qonağın xəsarət alması kimi nadir hallarda belə.

1 milyon dollarlıq zərərdən mühafizə

Qonaqların məkanınıza və əşyalarınıza (dəyərli əşyalar daxil olmaqla) vurduğu ziyanı əhatə edirik.

Ev heyvanları üzrə zərərdən mühafizə

Narahat olmayın: dörd ayaqlı qonaqların vurduğu gözlənilməz zərər əhatəyə daxildir.

Dərin təmizlik üzrə qorunma

Gözlənilməyən təmizlik xərclərini kompensasiya edirik.

Gəlir itkisi üzrə mühafizə

Təsdiqlənmiş bronu zərər səbəbindən ləğv etsəniz, Airbnb gəlir itkinizi kompensasiya edir.

14 günlük bildiriş dövrü

Qonağın vurduğu zərəri bildirmək üçün 14 gününüz (hər gün üçün bronunuz varsa belə) var.

Daha sürətli kompensasiyalar

Ev Sahibləri qonaq zərəri üzrə kompensasiyanı daha tez (orta hesabla 9 günə) alır.

Super Ev Sahibləri üçün daha tez

Super Ev Sahibləri prioritet yönləndirməli xüsusi dəstək xəttinə giriş əldə edir.

Sizə AirCover-i yalnız Airbnb təklif edir

AirbnbRəqiblər
1 milyon dollarlıq məsuliyyət sığortası
1 milyon dollarlıq zərərdən mühafizə
Ev heyvanları üzrə zərərdən mühafizə
Dərin təmizlik üzrə qorunma
Gəlir itkisi üzrə mühafizə
14 günlük bildiriş dövrü
Daha sürətli kompensasiyalar
Super Ev Sahibləri üçün daha tez
Əsas rəqiblərimiz tərəfindən pulsuz təklif olunanlarla müqayisədə AirCover-ın üstünlükləri.
Ev sahibliyi etdikdə hər zaman daxildir və həmişə pulsuzdur.

Suallarınıza cavablar

Axtardığınızı tapa bilmirsiniz? Yardım Mərkəzimizə daxil olun.
AirCover və onun qaydalar və şərtləri, eləcə də təklif etdiyi hər şey haqqında ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz.

Airbnb-də ev sahibliyini sınayın

Bizə qoşulun. Bu prosesin hər addımında sizə yardım edəcəyik.