AirCover

Səyahətdə ən əhatəli qoruma.
Hər zaman daxildir, hər zaman pulsuzdur.
Yalnız Airbnb-də.

AirCover

Səyahətdə ən əhatəli qoruma.
Hər zaman daxildir, hər zaman pulsuzdur.
Yalnız Airbnb-də.

AirCover hər qonaqlamada hər bir qonaq üçün dörd qoruma təmin edir

Bronun Qorunması Zəmanəti

Nadir hal olsa da, Ev Sahibi girişdən sonrakı 30 gün ərzində bronunuzu ləğv etməli olarsa, sizin üçün bənzər və ya daha yaxşı ev tapacağıq, yaxud da sizə geri ödəniş edəcəyik.

Giriş Zəmanəti

Evinizə daxil ola bilmirsinizsə və Ev Sahibi problemi həll edə bilmirsə, ilkin qonaqlamanızın müddəti üçün sizə bənzər və ya daha yaxşı ev tapacağıq, yaxud da geri ödəniş edəcəyik.

Brona Uyğunluq Zəmanəti

Qonaqlamanız zamanı istənilən vaxt elanınızın reklam edildiyi kimi olmadığını aşkar etsəniz, məsələn soyuducu sıradan çıxarsa və Ev Sahibiniz onu asanlıqla düzəldə bilməzsə və ya elanda göstəriləndən daha az yataq otağı varsa, bu barədə məlumat vermək üçün üç gün vaxtınız olacaq. Sizə bənzər və ya daha yaxşı ev tapacağıq, yaxud da geri ödəniş edəcəyik.

24 saat Təhlükəsizlik Xətti

Təhlükə hiss etsəniz, xüsusi təlim keçmiş təhlükəsizlik agentlərinə gecə-gündüz prioritetli çıxışınız olacaq.
AirCover-in bronunuzu necə qoruduğu və tətbiq edilən istisnalar barədə tam məlumat əldə edin.

Sizə AirCover-i yalnız Airbnb təklif edir

AirbnbRəqiblər
Bronun Qorunması Zəmanəti
Giriş Zəmanəti
Brona Uyğunluq Zəmanəti
24 saat Təhlükəsizlik Xətti
Mart 2022-ci il tarixinə olan məlumatlara görə əsas rəqiblərimiz tərəfindən pulsuz təklif olunan hərtərəfli qorumalarla müqayisədə AirCover-in üstünlükləri.

Hər bron AirCover ilə təmin olunur

Suallarınıza cavablar

Axtardığınızı tapa bilmirsiniz? Yardım Mərkəzimizə daxil olun

Ev Sahibləri üçün AirCover də var

Ev sahibliyi ilə maraqlanırsınız? Ev Sahibləri üçün AirCover ilə arxayınlıqla ev sahibliyinə başlaya bilərsiniz.
Ev sahibliyi haqqında öyrən